Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2009 r.

PYTANIE

W naszej firmie odbywał się przez 6 miesięcy staż absolwencki. Przed przystąpieniem do pracy stażysta został skierowany przez urząd pracy i na jego koszt na wstępne badania lekarskie. W zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy było wymienione: miejsce pracy - nasz zakład oraz stanowisko, na którym odbywał się staż.

Bezpośrednio po zakończeniu stażu osoba ta została przyjęta do naszego zakładu na to samo stanowisko, które zajmowała podczas stażu.

Czy w tym przypadku musieliśmy ją posłać na powtórne badania lekarskie?

Zmianie uległ jedynie statut tej osoby: ze stażysty (otrzymującego stypendium z urzędu pracy) na pracownika naszej firmy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?