Czy osoba zajmująca stanowisko prezesa w spółce z udziałem miasta może być jednocześnie prezesem w stowarzyszeniu

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba zajmująca stanowisko prezesa w spółce może być jednocześnie prezesem w stowarzyszeniu?

Spółka i stowarzyszenie działają w tej samej sferze społecznej (sportowej), realizują podobne cele i działania, mają także taką samą nazwę. Obie organizacje (spółka i stowarzyszenie) nie konkurują ze sobą, a działają równolegle, realizują podobne zadania lub realizują je naprzemiennie, działania się zazębiają (część zadań może realizować spółka, a inną część tylko stowarzyszenie zgodnie ze statutem swojej działalności). Miasto ma udziały w spółce (1/3) i po część zarządza spółką. Ze strony miasta wydelegowane jest osoba do zarządu i do rady nadzorczej. Obecny Prezes spółki nie jest pracownikiem urzędu miasta. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w sądzie, posiada KRS, nadzór nad stowarzyszeniem pełni prezydent miasta.

Czy obecny prezes spółki może być jednocześnie prezesem spółki i stowarzyszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX