Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba nie uznana przez organ za stronę postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy wystąpiła do organu z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie tej decyzji. Organ postanowieniem wznowił postępowanie. Osoba ta prawdopodobnie nie zostanie uznana przez organ za stronę i wydana zostanie decyzja odmawiająca uchylenia decyzji o warunkach zabudowy. Wątpliwość dotyczy tego, czy osoba taka ma prawo, a jeżeli tak to w jakim zakresie, do zapoznania się z materiałem zebranym w poprzedniej zakończonej sprawie dot. ustalenia warunków zabudowy, ewentualnego jego kopiowania itp.

Czy osoba żądająca wznowienia postępowania ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy zakończonej omawianą decyzją o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?