Czy osoba z rozpoznaniem chorobowym F06/F07 (wg klasyfikacji ICD 10) może zostać skierowana do DPS według art. 39 u.o.z.p.? - OpenLEX

Czy osoba z rozpoznaniem chorobowym F06/F07 (wg klasyfikacji ICD 10) może zostać skierowana do DPS według art. 39 u.o.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba z rozpoznaniem chorobowym F06/F07 (wg klasyfikacji ICD 10) może zostać skierowana do DPS według art. 39 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ze względu na stwarzanie zagrożenia (życia i zdrowia) dla siebie i innych osób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX