Czy osobą wskazaną przez oszczędzającego w umowie o IKE lub IKZE, które otrzymają środki w przypadku jego śmierci, może być osoba prawna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy "osobą uprawnioną" w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808) jest również osoba prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX