Czy osoba, wobec której postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, spełnia wymóg niekaralności i może być zatrudniona na stanowisku nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem dyrektorem szkoły. Otrzymałam zawiadomienie o skazaniu nauczyciela prawomocnym wyrokiem sądu (wydział karny) z art. 284 § 1 k.k. na podstawie art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. powstępowanie karne warunkowo umorzono na okres 1 roku na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeczono wobec nauczyciela świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 1000 zł. Co mam teraz zrobić? Czy należy rozwiązać stosunek pracy z takim nauczycielem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX