Czy osoba upoważniona do podpisywania decyzji w imieniu wójta, będąca jednocześnie członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opiniującym wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może podpisywać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba upoważniona do podpisywania decyzji w imieniu wójta, prezydenta miasta, będąca jednocześnie członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opiniującym wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może podpisywać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX