Czy osoba traci kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko rodzica zastępczego zawodowego przebywało pod opieką drugiego z rodziców i zostało umieszczone w pieczy zastępczej na podstawie art. 109 k.r.o.

1. Czy oznacza to ograniczenie władzy rodzicielskiej z dniem wydania takiego zarządzenia?

2. Czy oznacza to, że osoba ta nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej w kontekście art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Czy osoba taka traci kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej?

3. Czy takie zarządzenie zobowiązuje dyrektora PCPR do rozwiązania umowy z rodziną zastępczą zawodową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX