Czy osoba sporządzająca projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy może jednocześnie wydać taką decyzję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba sporządzająca projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy (spełniająca wymagania art. 60 ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p.) może jednocześnie wydać taką decyzję (jako osoba działająca z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)?

Czy te funkcje mogą być łączone czy powinny raczej być rozdzielone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX