Czy osoba prawna może składać deklarację na podatek rolny osobno na każdy przedmiot opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba prawna (właściciel) może składać na 15 stycznia deklarację na podatek rolny osobno na każdy przedmiot opodatkowania, czy też na deklaracji powinny znaleźć się wszystkie przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym (osoba prawna złożyła dwie deklaracje na podatek rolny za 2024 r., w których wykazała osobno przedmioty opodatkowania zaliczane do obszaru miejskiego i osobno dla obszaru wiejskiego danej gminy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX