Czy osoba prawna ma obowiązek tworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w sytuacji, gdy stosuje identyczną stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Rodziewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Zakupione nowe autobusy bilansowo amortyzujemy stawką 10% (przewidywany okres użytkowania 10 lat). Dla celów podatkowych wydłużyliśmy okres ich amortyzacji do 10 lat (stawka 10%) opierając się na art. 16i ust. 5 u.p.d.o.p.

Czy osoba prawna ma obowiązek tworzyć rezerwę na odroczony podatek dochodowy w sytuacji, gdy stosuje identyczną stawkę amortyzacji bilansowej i podatkowej?

Naszym zdaniem tworzenie tej rezerwy nie jest uzasadnione.

Czy wartość księgową należy porównać z wartością podatkową ustaloną zgodnie z art. 16i ust. 5 u.p.d.o.p., czy też z wartością podatkową wynikającą z tabeli amortyzacyjnej (zał. nr 1 do u.p.d.o.p. - 20% dla autobusów), pomimo że stosujemy przepis szczególny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX