Czy osoba, na której nie ciąży obowiązek alimentacyjny może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy? - OpenLEX

Czy osoba, na której nie ciąży obowiązek alimentacyjny może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy (szo) w sytuacji: Pani X składa wniosek o szo na stryja - Pana Y. Pan Y ma brata - Pana Z, który pracuje. Wszyscy wspólnie zamieszkują, faktyczną opiekę nad Panem Y sprawuje Pani X. Wg k.r.o. obowiązek alimentacyjny obowiązuje zstępnych wstępnych i rodzeństwo.

Czy Pani X ma obowiązek alimentacji wobec Pana Y?

Czy w sytuacji, kiedy brat osoby niepełnosprawnej nie sprawuje opieki, a faktycznie sprawuje ją bratanica, może zostać przyznany szo dla tej bratanicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX