Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba legitymująca się świadectwem ukończenia studiów doktoranckich w zakresie zarządzania spełnia wymagania § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) - dalej r.w.o.s.k.?

Czy kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez kandydata bez klauzuli "za zgodność z oryginałem" i daty spełnia wymagania § 1 ust. 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - dalej r.r.k.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?