Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z nową ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli: wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny; i które będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Czy w związku z powyższym osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę domu 2013 r., a wydatki poniosła dopiero w 2014 r. (bo w 2013 r. poniosła tylko wydatki na zakup działki budowlanej i różne opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę), gdyż środki finansowe na zakup materiałów budowlanych miała dopiero 2014 r., nie może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na zasadach obowiązujących do końca 2013 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację