Czy osoba, która ma zostać rodziną zastępczą, u której przebywa dziecko, może ubiegać się o świadczenia z FA, wychowawcze,... - OpenLEX

Czy osoba, która ma zostać rodziną zastępczą, u której przebywa dziecko, może ubiegać się o świadczenia z FA, wychowawcze, zasiłek rodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postanowieniem sądu dziecku udzielono zabezpieczenia warunków opiekuńczych pod opieką osoby, która ma zostać jego rodziną zastępczą, na czas trwania postępowania o umieszczenie w rodzinie zastępczej.

Osoba ta nie jest opiekunem prawnym. W postanowieniu sąd upoważnił opiekunkę do pobierania wszelkich świadczeń należnych małoletniemu, a w szczególności świadczenia alimentacyjnego, wychowawczego, zasiłku rodzinnego.

Czy osoba, która ma zostać rodziną zastępczą, u której przebywa dziecko, może ubiegać się o świadczenia z FA, wychowawcze, zasiłek rodzinny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX