Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna może pokryć koszty punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki?

Zgodnie z ustawą o planowaniu koszty zmiany planu może pokryć tylko Gmina, bo jest jej to zadanie własne z zastrzeżeniem, że: " 2. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji."

Czy prośba właściciela działki będącego osobą fizyczną dotyczącą pokrycia kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego we własnym zakresie jest zasadna?

Czy Sądy Administracyjne uchylały takie uchwały, gdzie koszty zmian planu pokrywały osoby fizyczne?

Czy Wójt/Prezydent/Burmistrz jest zobowiązany do wykonania takich zmian min. jeden raz w trakcie trwania jego kadencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację