Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba fizyczna, która na dzień 29 luty 2020 r. zatrudniała 9 pracowników na umowę o pracę (w tym 3 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim) i miała 2 osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenie oraz 20 osób miała zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów zlecenia, może się ubiegać o zwolnienie ze składek ZUS w całości w związku z COVID-19?

Czy po złożeniu wniosku RDZ będzie miała prawo do zwolnienia tylko w 50%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?