Czy osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze zdiagnozowanym autyzmem, która nie jest ubezwłasnowolniona może składać wniosek o przyznanie SUO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze zdiagnozowanym autyzmem, która nie jest ubezwłasnowolniona może składać wniosek o przyznanie SUO?

Czy z osobą dorosłą niepełnosprawną ze zdiagnozowanym autyzmem można przeprowadzić wywiad środowiskowy i czy można na tę osobę wydać decyzję administracyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX