Czy osoba bezdomna z ostatnim zameldowaniem na pobyt stały w innej gminie, może ubiegać się o mieszkanie chronione w gminie miejsca pobytu i czy ta forma wsparcia podlega refundacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba bezdomna z ostatnim zameldowaniem na pobyt stały w innej gminie, może ubiegać się o mieszkanie chronione w gminie miejsca pobytu i czy ta forma wsparcia podlega refundacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX