Czy osiągniecie wieku emerytalnego jest okolicznością wykluczającą pobieranie zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient wystąpił z wnioskiem o zasiłek stały, doręczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie wydane do 31 października 2018 r.

Ustalono, że klient osiągnie wiek emerytalny w 31 marca 2016 r. - do kiedy należy wydać decyzję przyznającą zasiłek stały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX