Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2020 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Czy osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, ex 03 03 11, 04 01 07, ex 10 12 13 - wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 - dalej r.p.o.r.) mogą być zbierane poza miejscem ich wytwarzania, skoro przy ich przeznaczeniu do stosowania w procesie odzysku R10 muszą być spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w przepisach ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., w tym (jak rozumiem) art. 23 ust. 2 pkt 2 u.o.?

Czy nawet gdy osady o ww. kodach nie spełniają definicji "komunalnych osadów ściekowych" według art. 3 ust. 1 pkt 4 u.o., to mogą być przekazywane do odzysku R10 wyłącznie władającemu powierzchnią ziemi (art. 96 ust. 2 u.o.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?