Czy organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą samodzielnie dokonywać czynności kontrolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą samodzielnie dokonywać czynności kontrolnych - zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725)?

Chodzi o sytuację odwołania się inwestora od decyzji starosty w sprawie odmowy wydania pozwolenia na budowę.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego w ramach własnych kompetencji może przeprowadzić czynności kontrolne na nieruchomości lub oględziny (art. 75 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.) przed wydaniem decyzji w sprawie według zasady realizacji prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX