Czy organizowanie odpłatnych imprez typu bale, komunie przez Koło gospodyń wiejskich należy uznać za działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Koło gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z 9.11.2018 o kołach gospodyń wiejskich zorganizowało odpłatny bal karnawałowy pobierając opłatę od uczestników. Czy organizowanie odpłatnych imprez typu bale, komunie należy uznać za działalność gospodarczą? Czy osiągając dochody z ww. uroczystości koło może prowadzić UEPiK. Statut koła określa, iż koło może prowadzić działalność zarobkową i uzyskiwać przychód z tytułu: sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej; sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych; z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spół. kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX