Czy organizacja odzysku opakowań powinna przyjąć jako współczynnik Mrec. minimalną masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, umożliwiającą osiągnięcie wymaganego poziomu czy też faktyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organizacja odzysku opakowań wyliczając osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (OROK) zgodnie ze wzorem z puntu 4 załącznika nr 2 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. powinna przyjąć jako współczynnik Mrec. (tj. masa w kg odpadów opakowaniowych danego rodzaju poddanych recyklingowi, zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3 u.g.o.o.o.) minimalną masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, umożliwiającą osiągnięcie wymaganego poziomu czy też faktyczną (czyli zebraną z nadwyżką) masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi?

Przykładowo przy masie opakowań wprowadzonych do obrotu stanowiącej podstawę do obliczenia wymaganego poziomu za rok 2023 wynoszącej 1000 kg organizacja musi poddać recyklingowi 700 kg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury (poziom wymagany to 70%), z czego 28% musi pochodzić z gospodarstw czyli 196 kg. Jednakże w przypadku poddania recyklingowi większej masy niż niezbędnej do osiągnięcia wymaganych poziomów, np. masy 996 kg poziom OROK nie zostanie osiągnięty i wyniesie 19,7% (196 kg : 996 kg * 100% = 19,7%), a co za tym idzie organizacja będzie zobligowana do uiszczenia opłaty produktowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX