Czy organizacja ekologiczna może być dopuszczona na prawach strony do postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organizacja ekologiczna może być dopuszczona na prawach strony do postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX