Czy organem właściwym do wypłaty świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej był OPS czy PCPR/starosta/? - OpenLEX

Czy organem właściwym do wypłaty świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej był OPS czy PCPR/starosta/?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd wyznaczył babcię dzieci do sprawowania nad nimi opieki do czasu rozstrzygnięcia, kto zostanie rodziną zastępczą. Babcia na wnuki pobierała 500+ od 01-06-2021 do 31-01-2022. W lutym 2022 r. dopiero dostarczyła postanowienie sądu o ustanowieniu jej rodziną zastępczą od 20-09-2021 r.

Czy za okres od września 2021 do 30-01-2022 organem właściwym do wypłaty świadczenia wychowawczego był OPS czy PCPR/starosta/?

Jeżeli GOPS nie był organem właściwym do wypłaty, czy za ten okres należy uchylić prawo do pobierania świadczenia i żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres wrzesień 2021 r. do styczeń 2022 r.?

Babcia jako rodzina zastępcza nie składała wniosku do PCPR.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX