Czy organem właściwym do dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia wychowawczego jest wojewoda?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tutejszy Ośrodek wypłaca osobie świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego przyznane przez wojewodę na okres od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.

W miesiącu styczniu 2021 r., w związku ze złożonym oświadczeniem strony, że od połowy sierpnia 2020 r. wraz ze współmałżonkiem i dziećmi zamieszkuje poza granicami RP, zmieniono rozstrzygnięcie w zakresie koordynacji w ten sposób, że świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego przyznano od 01.07.2019 r. do 31.08.2021 r., ustalono również, że w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czy tutejszy organ powinien, prócz wydania odmowy za okres od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r. (art. 1 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu wypłaconego dodatku dyferencyjnego za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Czy organem właściwym do dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia wychowawczego jest wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy