Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ z urzędu może przyznać stronie częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej, np. zasiłek stały?

Czy organ może z urzędu przyznać zasiłek stały osobie będącej w pełni praw?

Czy dodatkowo niezbędna jest zgoda klienta na przyznanie mu świadczenia z pomocy społecznej z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację