Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie obumarłego drzewa, które było pomnikiem przyrody powinien w uzasadnieniu decyzji zawrzeć informację, iż ww. drzewo było pomnikiem przyrody?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie obumarłego drzewa, które było pomnikiem przyrody powinien w uzasadnieniu decyzji zawrzeć informację, iż ww. drzewo było pomnikiem przyrody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX