Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

RDOŚ, który nie jest ani zarządcą rzeki, ani właścicielem przyległego gruntu, wystąpił do starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przepławek na rzece przy istniejących od lat jazach. Należy dodać, że zarządcą rzeki jest ZMiUW. Trzy lata temu przy jednym z jazów ustalono linię brzegu. Projektowana przepławka wykracza poza wskazaną linię, tak, że druga przepławka posadowiona zostanie poza granicą działki wydzielonej pod rzeką. Przepławki zajmą grunty Lasów Państwowych. Do operatu wodnoprawnego nie dołączono projektów rozgraniczenia gruntów w związku z planowaną budową przepławek. Stosownie zaś do art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien wezwać RDOŚ do poszerzenia zakresu złożonego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepławek - o ustalenie linii brzegu przy przepławkach?

Czy organ powinien zobowiązać podmiot do załączenia projektu rozgraniczenia gruntów, stosownie do wymagań art. 15 pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?