Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne powinien w decyzji określić rzędną poziomu zwierciadła wody w jeziorze, przy jakiej... - OpenLEX

Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne powinien w decyzji określić rzędną poziomu zwierciadła wody w jeziorze, przy jakiej należy zaprzestać poboru wody celem zachowania przepływu nienaruszalnego poniżej wypływu z jeziora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca ubiega się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód powierzchniowych z jeziora celem nawadniania upraw rolnych. Jezioro jest przepływowe.

Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne powinien w decyzji określić rzędną poziomu zwierciadła wody w jeziorze, przy jakiej należy zaprzestać poboru wody celem zachowania przepływu nienaruszalnego poniżej wypływu z jeziora?

Roczne ilości pobranych wód w przypadku nawodnień upraw rolnych kształtują się na poziomie kilkudziesięciu m3, a dobowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset m3 na dobę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?