Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne powinien odmówić z uwagi na brak zgody GDDKiA na wprowadzanie wód do rowu legalnym wylotem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot uzyskał około 2010 r. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych do rowu przydrożnego drogi gminnej. Po upływie terminu obowiązywania pozwolenia wystąpiono o nowe pozwolenie w zakresie usługi wodnej (odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do tego samego rowu, istniejącym wylotem). Stan prawny działki na przestrzeni lat uległ zmianie, tj. rów (odbiornik) obecnie nie stanowi własności gminy tylko GDDKiA, która poinformowała, że nie wyraża zgody na wprowadzanie wód do ich rowu legalnym wylotem.

Jak powinien postąpić organ wydający pozwolenie wodnoprawne - odmówić z uwagi na brak zgody strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX