Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ architektoniczno-budowlany wydający pozwolenie na budowę wysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w oparciu o art. 61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a. wyznaczając dla stron 7 dniowy termin od daty otrzymania zawiadomienia, do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, składania wniosków i zastrzeżeń. Po upływie tego terminu organ wydał pozwolenie na budowę.

Czy to postępowanie organu jest właściwe?

Czy organ architektoniczno-budowlany wydający pozwolenie na budowę powinien wysłać, przed wydaniem decyzji, kolejne zawiadomienie w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. wyznaczając dla stron 7 dniowy termin, od daty otrzymania zawiadomienia, do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, składania wniosków i zastrzeżeń i dopiero po upływie tego terminu wydać decyzję udzielającą pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?