Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 14 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w: a) lp. 1 i 2 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, b) lp. 2 i 21-58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Czy oznacza to, że organ wydając pozwolenie wodnoprawne nakłada na podmiot wykorzystujący ścieki rolniczo obowiązek badania wszystkich wymienionych powyżej wskaźników (pełen zakres określony powyżej)?

Czy jest to uzależnione od rodzaju ścieków i to podmiot na podstawie stosownych badań wstępnych wskazać powinien zakres badań, które ujęte zostaną w pozwoleniu wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?