Czy organ wydając pozwolenie na budowę może kwestionować zapisy mpzp i szukać innych, lepszych rozwiązań, skoro nie można spełnić warunków tego planu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ wydając pozwolenie na budowę może kwestionować zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i szukać innych, lepszych rozwiązań, skoro nie można spełnić warunków tego planu?

Czy nie byłaby to decyzja uznaniowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX