Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane wierzycielce na podstawie informacji z Sądu Okręgowego (art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. e u.p.o.u.a.). Dłużnik alimentacyjny zwrócił się do organu właściwego wierzyciela z wnioskiem o podanie wysokości zadłużenia i we wniosku podał swój adres pobytu i adres do korespondencji.

Czy w takim przypadku, organ właściwy wierzyciela powinien zawiadomić Sąd Okręgowy i podać adres pobytu dłużnika?

Czy wierzycielka nadal może pobierać świadczenia z FA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?