Czy organ właściwy wierzyciela powinien podjąć działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jako organ właściwy wierzyciela skierowaliśmy wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika, zgodnie z adresem podanym na zaświadczeniu o bezskuteczności egzekucji komornika.

Od OWD otrzymaliśmy odpowiedź, że dłużnik przebywa w Zakładzie Karnym (koniec kary w 2028 r.) i organ ten nie jest właściwy do prowadzenia postępowania wobec dłużnika. Zakład Karny znajduje się poza właściwością OWD (w innym mieście).

Czy jako OWW powinniśmy w tej sytuacji dokonać czynności zmierzających do podjęcia działań ws. dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX