Czy organ właściwy w sprawie zwrotu opłaty skarbowej jest obowiązany do anonimizacji danych osobowych pełnomocnika strony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ, do którego złożono wniosek, a który nie dokonał czynności urzędowej przed przekazaniem dokumentów (wniosku, zgłoszenia, potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej) do organu podatkowego w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot niewykorzystanej opłaty skarbowej powinien zanonimizować te dokumenty w zakresie danych innych osób niż wnioskodawca (np. pełnomocnik)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX