Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Wierzycielka złożyła wniosek na świadczenie z funduszu alimentacyjnego w dniu 17.09.2015 r. Skład rodziny pięcioosobowy. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł 699,72 zł. Wierzycielka dostarczyła wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę za miesiąc wrzesień 2015 r. z tytułu umowy zlecenie. Dochód uzyskany wyniósł 214,23 zł. Ponadto dostarczyła jednocześnie wypowiedzenie umowy zlecenie z firmą z dniem 26.10.2015 r. Zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ponownie przeliczono dochód, uwzględniając również dochód uzyskany wierzycielka za miesiąc wrzesień 2015 r., gdzie miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł 742,56 zł, czyli zostało przekroczone kryterium dochodowe. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozwiązanie umowy o pracę spowodowało utratę dochodu od miesiąca listopada 2015 r., ponownie dochód na osobę od miesiąca listopada 2015 r. wyniósł 699,72 zł i kwalifikował rodzinę do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca listopada 2015. W dniu 26.10.2015 r. wydano decyzję przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego, na okres od 01.11.2015 r. do 30.09.2016 r. W uzasadnieniu ww. decyzji podniesiono, że dochód rodziny za 2014 r. w przeliczeniu na osobę wyniósł 699,72 zł, natomiast zgodnie z art. 9 ust. 4a ww. ustawy, po uwzględnieniu dochodu uzyskanego na miesiąc wrzesień 2015 r. dochód na osobę wyniósł 742,57 zł, tym samym wskazano, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na miesiąc październik 2015 r. nie przysługuje. Uzasadniono że dostarczenie rozwiązania umowy zlecenie w dniu 26.10.2015 r. jest równoznaczne z utratą dochodu z umowy zlecenie i przysługiwaniem prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od miesiąca listopada 2015 r., zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy.

Czy prawidłowo wydano rozstrzygnięcie w jednej decyzji czy należało wydać 1 decyzję odmowną i klient powinien złożyć kolejny wniosek w listopadzie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?