Czy organ winien zawiadomić o wszczęciu postępowania o pozwoleniu na budowę osoby figurujące w ewidencji gruntów jako władający samoistnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ winien zawiadomić o wszczęciu postępowania o pozwoleniu na budowę osoby figurujące w ewidencji gruntów jako władający samoistnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX