Czy organ winien wydać decyzję uchylającą, a następnie nowe zarządzenie pokontrolne o właściwej treści?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca złożył skargę na zarządzenie pokontrolne WIOŚ - w ocenie WIOŚ skarga jest zasadna i winna być uwzględniona w trybie autokontroli - art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329) - dalej p.p.s.a.

W jakiej formie to powinno nastąpić?

Czy organ winien wydać decyzję uchylającą, a następnie nowe zarządzenie pokontrolne o właściwej treści?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX