Czy organ w ewentualnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego może umieścić dwie działki, mimo że do drugiej z nich inwestor nie ma prawa do dysponowania nieruchomością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r.

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zamierzenie inwestycyjne przewidywało również dobudowę do budynku klatki schodowej. W dniu wydawania pozwolenia na budowę granica z sąsiednią nieruchomością przebiegała w odległości 2,00 m od ściany istniejącego budynku, do której projektowano dobudowę klatki schodowej. Szerokość dobudowanej klatki schodowej wynosiła 1,50 m i mieściła się całkowicie na działce inwestora. Inwestor dokonał istotnych odstąpień od warunków pozwolenia na budowę i skutkiem tego organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie naprawcze. Istotne odstępstwo nie dotyczyło jednak parametrów projektowanej klatki schodowej. Inwestor został zobowiązany przez organ nadzoru budowlanego do dostarczenia projektu budowlanego zamiennego. Jednym z elementów projektu budowlanego zamiennego jest projekt zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy do celów projektowych. W związku z późniejszymi zdarzeniami prawnymi (po wydaniu pierwotnego pozwolenia na budowę), na które inwestor nie miał wpływu, doszło do zmiany granic między wskazywanymi wyżej nieruchomościami. Obecnie granica między nieruchomościami przebiega w odległości ok. 1,40 m od ściany budynku, do którego doprojektowano klatkę schodową. Taki stan spowodował, że niewielka część dobudowanej klatki schodowej obecnie prawnie znajduje się na działce sąsiedniej.

Czy w takim wypadku organ nadzoru budowlanego w ewentualnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego może umieścić dwie działki, mimo że do drugiej z nich inwestor nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, skoro zmiana granic nastąpiła po wydaniu przez organ architektoniczno-budowlany pierwotnego pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access