Czy organ przed wydaniem decyzji o zwolnieniu z art. 64a u.p.s. winien ustalić w formie decyzji odpłatność zstępnego za pobyt ojca w DPS i dopiero potem wydać decyzję z art. 64a u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do pytania QA1972737:

Czy organ przed wydaniem decyzji o zwolnieniu z art. 64a u.p.s. winien ustalić w formie decyzji odpłatność zstępnego za pobyt ojca w DPS i dopiero potem wydać decyzję z art. 64a u.p.s. w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe przekraczałoby 300%?

Nadmienia się, że zstępny nie miał ustalonej opłaty decyzją z uwagi na fakt, że kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej nie przekraczało (wg wcześniejszego przeprowadzonego wywiadu środowiskowego).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX