Czy organ przed wydaniem decyzji może wezwać dewelopera do przedłożenia planu zagospodarowania działki oznaczonej jako droga, gdy już wiadomo, że na budowę drogi jest wymagane pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek dewelopera w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z działki, która jest oznaczona jako droga (jest to droga wewnętrzna, która stanowi dojazd do kontentej działki i aktualnie działka jest porośnięta trawą).

Czy organ przed wydaniem decyzji może wezwać dewelopera do przedłożenia planu zagospodarowania działki oznaczonej jako droga, oczywiście podpisanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawienia budowlane zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., gdy już wiadomo, że na budowę drogi jest wymagane pozwolenie na budowę?

Dodam, że deweloper posiada już decyzję o lokalizacji zjazdu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX