Czy organ przed upływem 21 dni może na prośbę wnioskodawcy wydać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o przyjęciu zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.Organ po analizie wniosku wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie braków. Wnioskodawca uzupełnił wszystkie braki.

Czy od dnia uzupełnienia braków na nowo liczy się bieg 21 dni?

Czy organ przed upływem tych 21 dni może na prośbę wnioskodawcy wydać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX