Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Czy organ prowadzący publiczną szkołę podstawową ma obowiązek wyrazić zgodę na zatrudnienie asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela do klasy do której uczęszcza uczeń stwarzającego problemy wychowawcze? Dyrektor szkoły podstawowej zgłosił do organu prowadzącego szkołę prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela do klasy III w związku z tym, że do klasy tej uczęszcza uczeń stwarzający problemy wychowawcze. Uczeń nie posada ani orzeczenia, ani opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor prośbę swą motywuje tym, że uczeń swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych uczniów na lekcjach oraz na przerwach. Wątpliwość budzi również zakres obowiązków osoby zatrudnionej w takim przypadku jako asystenta lub pomocy nauczyciela. Czy organ prowadzący w takim przypadku ma obowiązek wyrazić zgodę na zatrudnienie asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?