Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory na 120,00 DJP wraz z obiektami /płyta gnojowa, zbiornik na gnojówkę, zbiornik na ścieki/. Organ prowadzący postępowanie po wszczęciu postępowaniu wysłał złożoną przez wnioskodawcę dokumentację celem zasięgnięcia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał opinię, iż istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Czy w takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest do nałożenia raportu?

Czy też może wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia ooś?

Czy opinia RDOŚ jest dla wójta wiążąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?