Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nie prowadził działalności gospodarczej w dacie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1/01/2019), ani nigdy wcześniej. Rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w czerwcu 2019 r. (działalność ta była zarejestrowana w jego mieszkaniu), w październiku 2020 r. zmienił adres siedziby – nie prowadzi działalności gospodarczej w swoim mieszkaniu. Nadal jest przedsiębiorcą. Do tej pory nie zostało wydane zaświadczenie o przekształceniu.

Czy słusznie organ prowadzący postępowanie o wydanie zaświadczenia o przekształceniu traktuje tę osobę jak przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?