Czy organ prowadzący postępowanie administracyjne dysponując dokumentem z KPP o umorzeniu postępowania karnego może wydać... - OpenLEX

Czy organ prowadzący postępowanie administracyjne dysponując dokumentem z KPP o umorzeniu postępowania karnego może wydać decyzję umarzającą o braku przedmiotowości sprawy i o nakazie zwrotu psa właścicielowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania psa właścicielowi z art. 7 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572) - dalej u.o.z. Organ skłania się w kierunku decyzji odmowy odebrania psa właścicielowi. Komenda Powiatowa Policji prowadziła postępowanie karne w tej w sprawie w zakresie podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa w czynie znęcania się nad psem. W toku czynności postępowanie karne zostało umorzone z przyczyn niewykazania dowodów znęcania się nad psem.

Czy organ prowadzący postępowanie administracyjne dysponując dokumentem z KPP o umorzeniu postępowania karnego może wydać decyzję umarzającą postępowanie z art. 105 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. o braku przedmiotowości sprawy i o nakazie z art. 7 ust. 6 u.o.z. o zwrocie psa właścicielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX