Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektorów szkół do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK? - OpenLEX

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektorów szkół do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt gminy może zobowiązać dyrektorów szkół do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX